برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1281 100 1

Sejunction water | funicular water | funicular water

معنی Sejunction water | funicular water | funicular water در دیکشنری تخصصی

Sejunction water | funicular water | funicular water
[زمین شناسی] آب مویینگی - آب مویینگی که توسط یک یا چند شکل هلالی احاطه شده و در تعادل استاتیک با خاک بالای حاشیه مویینه می باشد. این آب می تواند بطور مجزا یا یک توده چسبنده ظاهر شود (شفردکر 1959، واژه 0243). مقایسه شود با: funicular water.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Sejunction water | funicular water | funicular water مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )