برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Self Reproach

/ˈselfrɪˈproʊt͡ʃ/ /selfrɪˈprəʊt͡ʃ/

احساس گناه، سرزنش خود، ندامت، پشیمانی، ملامت نفس

بررسی کلمه Self Reproach

اسم ( noun )
مشتقات: self-reproachful (adj.), self-reproachfully (adv.)
• : تعریف: the act or process of blaming oneself for shortcomings, errors, misdeeds, or the like.
متضاد: self-approbation

Self Reproach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
عذاب وجدان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self reproach
کلمه : self reproach
املای فارسی : سلف رپرچ
اشتباه تایپی : سثمب قثحقخشزا
عکس self reproach : در گوگل

آیا معنی Self Reproach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )