برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1358 100 1

Served

واژه Served در جمله های نمونه

1. he served a ten-year stretch for stealing
به خاطر دزدی ده سال در زندان بود.

2. he served a year in prison
او یک سال زندانی بود.

3. he served as a hospital chaplain for ten years
ده سال به عنوان روحانی بیمارستان خدمت کرد.

4. he served as mayor for seven years
او هفت سال شهردار بود (در سمت شهردار خدمت کرد).

5. he served five years on the local council
او پنج سال در انجمن محل عضو بود.

6. he served his nation as commander in three wars
او در سه جنگ به عنوان فرمانده به کشورش خدمت کرد.

7. he served mass every sunday
هر یکشنبه مراسم عشای ربانی را سرپرستی می‌کرد.

8. he served me ill
حق مرا خوب ادا نکرد.

9. he served on a jury twice
دوبار در هیات داوران (دادگاه) عضو بود.

10. he served the invaders as a slavish yes-man
او به عنوان یک بله قربان گوی برده صفت به اشغالگران خدمت کرد.

11. i served them for nigh on thirty years
حدود سی سال برای آنها کار کردم.

12. it served him right!
حقش بود!

1 ...

معنی عبارات مرتبط با Served به فارسی

زودترامده، رودترراه می افتد
به ترتیب نوبت، به نوبت، هر که زودتر آمده اول

معنی کلمه Served به انگلیسی

served
• offered, presented
served as
• was used as, had the function of, worked as, filled the role of
served as a catalyst
• made something faster, urged, spurred
served as a model
• was used as an example
served as a rubber stamp
• person who has no authority other than to certify the decisions of others
served his internship
• passed his period of specialization
served his sentence
• completed his punishment
served in the army
• did his military duty, was in the army
served out his sentence
• fulfilled his penalty, was punished, served out his jail term
served prison sentence
• completed his punishment of being placed in jail
dinner is served
• dinner is on the table, time for dinner
first come first served
• person who arrives first is served first

Served را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا حبیبی
در عمران آب:تغدیه شده از لوله
آذين
به كار آمدن،به كار برده شدن
احسان
تلقي شدن
علی ماشا اله زاده
بوده است (اینگونه از قدیم الایام) served as
عمل می کرده(از قدیم الایام)
(مجازی)خدمت میکرده
North Beach served as the centre of culture
محدثه فرومدی
مخصوص
transit-served corridors : کمربندهای مخصوص حمل‌ونقل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Served مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )