برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1263 100 1

Seven wonders of the world

/ˈsevənˈwʌndərzəvðəˈwɝːld/ /ˈsevənˈwʌndəzəvðəwɜːld/

عجایب هفتگانه ی جهان (اهرام مصر و باغ های بابل و غیره)

معنی کلمه Seven wonders of the world به انگلیسی

seven wonders of the world
• seven amazing structures built in ancient times (the pyramids, the hanging gardens of babylon, statue of zeus by phidias at olympia, pharos of alexandria, colossus of rhodes, temple of artemis at ephesus, and mausoleum of halicarnassus)

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
عجایب هفتگانه ی دنیا(شامل :اهرام ثلاثه مصر، دیوار چین، باغ های معلق بابل و ....)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی seven wonders of the world
کلمه : seven wonders of the world
املای فارسی : سون وندرس اوف تاه ورلد
اشتباه تایپی : سثرثد صخدیثقس خب فاث صخقمی
عکس seven wonders of the world : در گوگل

آیا معنی Seven wonders of the world مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )