برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
She - is - having - baby - in - two - months - later

She is having a baby in two months later

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
تا دو ماه دیگه بچه اش به دنیا می اید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی She is having a baby in two months later مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )