برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

Shell out

/ˈʃelˈaʊt/ /ʃelaʊt/

معنی: پرداختن، هزینه چیزی را قبول کردن
معانی دیگر: (خودمانی) پول دادن، سلفیدن، متحمل هزینه شدن، pay : پرداختن

واژه Shell out در جمله های نمونه

1. You won't have to shell out a fortune for it.
[ترجمه ترگمان]تو مجبور نخواهی شد شانسی برای این کار پیدا کنی
[ترجمه گوگل]شما نباید از آن برای ثروت بخرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I shall be expected to shell out for the party.
[ترجمه ترگمان]من انتظار دارم که او برای مهمانی حاضر شود
[ترجمه گوگل]انتظار میرود که برای حزب بخدمت بیاورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And for this sort of performance, local taxpayers shell out roughly $ 360, 000 a year.
[ترجمه ترگمان]و برای این نوع عملکرد، مالیات دهندگان محلی حدود ۳۶۰، ۰۰۰ دلار در سال توزیع می‌کنند
[ترجمه گوگل]و برای این نوع عملکرد، مالیات دهندگان محلی در حدود 360 دلار در سال هزینه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But how readily will they shell out hundreds for a similar-sized piece of software?
[ترجمه ترگمان]اما چگونه آن‌ها به راحتی صدها نفر را برای یک نرم‌افزار مشابه طراحی می‌کنند؟
[ترجمه گوگل]اما چگونه صدها نفر را برای یک قطعه نرم افزار مشابه اندازه ...

مترادف Shell out

پرداختن (فعل)
score , pay , begin , shell out , reimburse , pay off , give money , buff , polish , burnish , disburse , set to , spend money
هزینه چیزی را قبول کردن (فعل)
pay , shell out

معنی کلمه Shell out به انگلیسی

shell out
• pay, repay; separate completely

Shell out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید امیدی
پول پیاده شدن
سید محمود حسینی
پول پرداخت کردن وقتی که زیادی گرونه و زورت میاد اونقد پول بدی
Behzad
پول سلفیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shell out
کلمه : shell out
املای فارسی : شلل آوت
اشتباه تایپی : ساثمم خعف
عکس shell out : در گوگل

آیا معنی Shell out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )