برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1327 100 1

Ship out


1- با کشتی سفر کردن، با کشتی رفتن 2- با کشتی فرستادن 3- رفتن، ول کردن و رفتن (به واسطه ی عدم موفقیت و غیره)

معنی عبارات مرتبط با Ship out به فارسی

یا بهتر کار کن یا برو، یا رفتار خود را بهتر کن یا برو

معنی کلمه Ship out به انگلیسی

ship out
• depart in a ship (especially from one's native country); send someone on a ship (from his native country); quit, be fired (slang)

Ship out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
رفتن، عازم شدن به مکانی دورتر مخصوصا با هواپیما یا کشتی
فرستادن صادر کردن یا اخراج شدن به مکانی دور مخصوصا از طریق هوایی یا دریایی
استعفا دادن ترک کار یا اخراج شدن
پذیرفتن مقام یا وظیفه ایی روی عرشه کشتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ship out
کلمه : ship out
املای فارسی : شیپ آوت
اشتباه تایپی : ساهح خعف
عکس ship out : در گوگل

آیا معنی Ship out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )