برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Short accounts make long friends

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
حساب حساب است کاکا برادر
ئورتولی بازار، دوستلوغی پوزار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Short accounts make long friends مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )