برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Showreel

Showreel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Leila
A video portfolio demonstrating the talents of an actor, director, etc

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Showreel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )