برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1294 100 1

Slew

/sˈluː/ /sluː/

معنی: دریاچه
معانی دیگر: رجوع شود به: slough، (عامیانه) تعداد کثیر، مقدار زیاد، زمان گذشته ی: slay، n : زمان گذشته فعل slay کشت، گروه، محل باتلاقی

بررسی کلمه Slew

( verb )
• : تعریف: past tense of slay.

واژه Slew در جمله های نمونه

1. St George slew the dragon.
[ترجمه ترگمان]سنت جورج اژدها رو کشت
[ترجمه گوگل]سنت جورن اژدها را کشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There have been a whole slew of shooting incidents.
[ترجمه ترگمان]تعداد زیادی از حوادث تیراندازی رخ داده‌است
[ترجمه گوگل]تمام حوادث تیراندازی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This year has seen a whole slew of novels set in Hong Kong.
[ترجمه ترگمان]امسال شاهد تعداد زیادی رمان در هنگ‌کنگ بوده‌است
[ترجمه گوگل]این سال است که کل رمان های هنگ کنگ را دیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. St George slew the cattle.
[ترجمه ترگمان]سنت جورج گاوها را کشت
[ترجمه گوگل]سنت جورج گاو را کشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The festive gala features a slew of activities for all ages.
...

مترادف Slew

دریاچه (اسم)
loch , laguna , pond , lake , slew , lough

معنی Slew در دیکشنری تخصصی

slew
[کامپیوتر] حرکت دادن کاغذ از میان یک چاپگر
[برق و الکترونیک] سرعت تبعیت بیشترین سرعتی که ولتاژ خروجی تقویت کننده عملیاتی به ازای سیگنال ورودی موج مربعی یا پله ای ، می تواند با آن تغییر کند. این سرعت بر حسب ولت بر میکروثانیه تعریف می شود. - نرخ تغییرات سریع ، سرعت جواب دهی

معنی کلمه Slew به انگلیسی

slew
• huge amount, large quantity (slang)
• slough, marsh, bog, swamp; slue, act of turning or rotating
• slue; turn around, rotate, pivot; turn to the side, veer off to the side
• a slew of people or things is the same as a lot of them; used in informal american english.
• slew is the past tense of slay.
slew of hip events
• many exciting happenings
whole slew
• (followed by "of") large amount or number, large extent; plenty

Slew را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علیزاده
مقدار زیاد
خندان
A whole slew of people

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slew
کلمه : slew
املای فارسی : سلو
اشتباه تایپی : سمثص
عکس slew : در گوگل

آیا معنی Slew مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )