برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1351 100 1

Slush fund


(در اصل) پولی که از فروش مواد زاید آشپزخانه ی کشتی به دست می آمد (و صرف امور تفریحی ملوانان می شد)

بررسی کلمه Slush fund

اسم ( noun )
(1) تعریف: money raised for an undesignated purpose, as by office employees for miscellaneous expenses, or a fund that is used for illicit purposes, such as bribery.

(2) تعریف: formerly, money raised aboard a ship from the sale of refuse and used for minor luxuries.

واژه Slush fund در جمله های نمونه

1. He used his party's slush fund to buy votes in the election.
[ترجمه ترگمان]او از صندوق بین‌المللی حزب خود برای خرید آرا در این انتخابات استفاده کرد
[ترجمه گوگل]او از صندوق خجسته حزبش برای خرید رای در انتخابات استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It also stated that Stans maintained a secret slush fund of cash in his office totaling at least $ 350, 000.
[ترجمه ترگمان]همچنین اظهار داشت که Stans در دفتر خود یک صندوق پول گیر مخفی نگه می‌دارد که جمعا به مبلغ ۳۵۰ هزار دلار می‌رسد
[ترجمه گوگل]همچنین اظهار داشت که استن ها یک صندوق سرپا نگه داشتن پول نقد را در دفتر خود در دست داشتند که حداقل 350 دلار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Lobbyists use slush fund to bribe public officials.
[ترجمه ترگمان]Lobbyists از این صندوق برای دادن رشوه به مقامات دولتی استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل]لابیگران از رشوه دادن به مقامات دولتی استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ads he is financing this weekend refer pointedly to the Council, reminding voters of a "slush fund scandal" involving fake community o ...

معنی کلمه Slush fund به انگلیسی

slush fund
• a slush fund is a sum of money collected to finance an illegal activity, especially in politics or business.

Slush fund را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
پول رزرو شده برای استفاده در مقاصد غیرقانونی ، بخصوص برای رشوه های سیاسی
خشایار نوروزی
پولی که برا ی هدفهای غیرقانونی بکار میرود بویژه برای رشوه های سیاسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slush fund
کلمه : slush fund
املای فارسی : سلاش فاند
اشتباه تایپی : سمعسا بعدی
عکس slush fund : در گوگل

آیا معنی Slush fund مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )