برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Snuggling up to

Snuggling up to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
به آغوش کسی پناه بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Snuggling up to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )