برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1290 100 1

Somehow

/ˈsəmˌhɑːw/ /ˈsʌmhaʊ/

معنی: بطریقی، هر جور، بیک نوعی، هر جور هست
معانی دیگر: هر طوری شده، به طریقی، یک جوری، به نحوی، به گونه ای، از طریقی، به دلیلی

بررسی کلمه Somehow

قید ( adverb )
• : تعریف: in a way not known or obvious.

- She is somehow always available.
[ترجمه ترگمان] او همیشه در دسترس است
[ترجمه گوگل] او تا حدودی همیشه در دسترس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Somehow در جمله های نمونه

1. somehow i knew that there would be an earthquake
به دلیلی می‌دانستم (به دلم برات شده بود) که زلزله روی خواهد داد.

2. somehow we must get to yazd
باید یک جوری خود را به یزد برسانیم.

3. somehow or other
به طرق مختلف،به لطایف الحیل،هر جوری که شده

4. it must be done somehow
هر طوری شده باید انجام شود.

5. we haven't got much money, but we rub along somehow
پول فراوانی نداریم ولی هر طوری شده داریم دوام می‌آوریم.

6. We must stop him from seeing her somehow.
[ترجمه ترگمان]ما باید او را از دیدن او منصرف کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید او را از دیدن او به نحوی متوقف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Despite the decay the mosque somehow retained a profound grandeur.
[ترجمه ترگمان]با وجود فساد، مسجد به گونه‌ای عظمت عمیقی را حفظ کرده بود
[ترجمه گوگل]با وجود فروپاشی، مسجد به نوعی عظمت عمیقی را حفظ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Somehow the small but formidable woman fought her way through t ...

مترادف Somehow

بطریقی (قید)
somehow , someway , someways
هر جور (قید)
somehow
بیک نوعی (قید)
somehow
هر جور هست (قید)
somehow

معنی عبارات مرتبط با Somehow به فارسی

به طرق مختلف، به لطایف الحیل، هر جوری که شده

معنی Somehow در دیکشنری تخصصی

somehow
[ریاضیات] به گونه ای

معنی کلمه Somehow به انگلیسی

somehow
• in some manner, in some way
• you use somehow to indicate that you do not know how something was done or will be done.
• you also use somehow to indicate that you do not know the reason for something.
somehow or other
• in some way, one way or the other
manage somehow
• get along one way or another

Somehow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
یجورایی
حسینی
یه جورایی، یه طورایی
حامد نیازی
یجورایی یا یطوری
فريبا
تا حدودی
عاطفه موسوی
به دلیلی
گلی افجه
به دلیلی
یک جوری
محمد رومزی
هر طوری شده
به هر طریقی
محمد جواد
یک جوری، به یک شکلی
میلاد علی پور
هرطوری بود، هرطوری که بود
فروغ صادقی
به هر بدبختی
Farshad100
یجورایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی somehow
کلمه : somehow
املای فارسی : سمهو
اشتباه تایپی : سخئثاخص
عکس somehow : در گوگل

آیا معنی Somehow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )