انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1062 100 1

Spare no pains

تلفظ spare no pains
تلفظ spare no pains به آمریکایی تلفظ spare no pains به انگلیسی

(برای انجام دادن کاری) از هیچ چیز مضایقه نکردن

واژه Spare no pains در جمله های نمونه

1. The hotel staff spared no pains to ensure that our stay was as enjoyable as possible.
ترجمه کاربر [ترجمه نگار] کارکنان هتل از هیچ تلاشی برای اینکه اقامت ما به لذت بخشی ممکن باشد دریغ نکردند
|

ترجمه کاربر [ترجمه امیر] کارکنان هتل برای لذت بخشی اقامت ما از هیچ تلاشی مضایقه (دریغ) نکردند
|

ترجمه کاربر [ترجمه محمد] کار کنان ختل از هیچ کمکی دریغ نکردن تا مطمئن شوند اقامتمان تا حد امکان لذت بخش بود
|

ترجمه کاربر [ترجمه حانیه] کارکنان هتل از هیچ تلاشی مضایقه نکردند تا اطمینان یابند که اقامت ما تا حدامکان لذت بخش باشد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کارکنان هتل بدون زحمت برای اطمینان از اینکه اقامت ما تا حد امکان لذت بخش است، از این کار خودداری کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کارکنان هتل بدون هیچ زحمتی برای اطمینان از اینکه اقامت ما به عنوان لذت بخش است ممکن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He had had a very hard time indeed to persuade the King, but he had spared no pains.
ترجمه کاربر [ترجمه یاسی] او برای متقاعد کردن پادشاه اوقات سختی را سپری کرد اما از هیچ تلاشی دریغ نکرد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]واقعا اوقات سختی را داشت که پادشاه را متقاعد کند، اما هیچ رنجی نکشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او زمان بسیار سختی برای تحمیل پادشاه داشت، اما او هیچ زحمتی نجات نداد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Civil 2: surrender all-round, spare no pains to please Christ on the throne of your life. God said.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جامعه مدنی ۲: تسلیم همه چیز، بدون هیچ گونه زحمت برای راضی کردن مسیح بر تخت و تخت زندگی تان خداوند گفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مدنی 2 تماما تسلیم می شود، بدون هیچ زحمتی برای لذت بردن از مسیح بر تخت زندگی خود خدا گفت:
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We will spare no pains to support you.
ترجمه کاربر [ترجمه امیر] ما بدون مضایقه ی هیچ تلاشی از شما حمایت خواهیم کرد
|

ترجمه کاربر [ترجمه مطهره] ما برای حمایت از شما از خیچ کاری مضایقه نخواهیم کرد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ زحمتی برای حمایت از تو نداریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما بدون هیچ زحمتی از شما حمایت خواهیم کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Civil 2: surrender all-round, spare no pains to please Christ on the throne of your life.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جامعه مدنی ۲: تسلیم همه چیز، بدون هیچ گونه زحمت برای راضی کردن مسیح بر تخت و تخت زندگی تان
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مدنی 2 تماما تسلیم می شود، بدون هیچ زحمتی برای لذت بردن از مسیح بر تخت زندگی خود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Spare no pains while the nation or country is in difficulty. Keep in mind to benefit society after gaining success and remember corporation social responsibility in all times.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حالی که ملت یا کشور به سختی تلاش می‌کنند، هیچ رنجی از خود بروز ندهید به خاطر داشته باشید که پس از کسب موفقیت و به خاطر سپردن مسئولیت اجتماعی شرکت در تمام زمان‌ها، به نفع جامعه باشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدون هیچ درد در حالی که کشور یا کشور در معرض دشواری است به خاطر داشته باشید که پس از به دست آوردن موفقیت و به یاد آوردن مسئولیت اجتماعی در تمام دوران، جامعه را به نفع خود برسانید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. I'll spare no pains in bringing up the children.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من هیچ زحمتی برای آوردن بچه‌ها نخواهم داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من هیچ گله ای در پرورش کودکان نخواهم داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. We have been demanded to spare no pains to finish it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما از او تقاضا کرده‌ایم که این کار را تمام کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما تقاضا کرده ایم که هیچ گاه نتوانیم آن را تمام کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. You spare no pains of pay to make this cooperation obtain tremendous success.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما برای اینکه بتوانید این هم‌کاری را به دست آورید، هیچ زحمتی برای پرداخت این هم‌کاری ندارید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ هزینه ای برای ایجاد این همکاری به دست نیاورید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. He will spare no pains to reach the highest standard of excellence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او برای رسیدن به بالاترین استاندارد برتری تلاش نخواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او بدون هیچ زحمتی برای رسیدن به بالاترین سطح برتر خواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. We should spare no pains to construct whole, harmonious and sustained society of harmony in China.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما باید برای ساختن یک جامعه کامل، هماهنگ و پایدار هماهنگی در چین هیچ زحمتی نداشته باشیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما باید برای ساختن جامع، هماهنگ و پایدار جامعه هماهنگی در چین نادیده بگیریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. I hope to spare no pains to help everyone promote English so as to contribute to the development of Shangda. net.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من امیدوار هستم که برای کمک به هر کسی که انگلیسی را تشویق کند تا به توسعه of کمک کند، از هیچ رنجی دریغ نکنم خالص
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من امیدوارم بدون هیچ زحمتی برای کمک به همه انگیزه های انگلیسی را به وجود بیاورم تا به توسعه شاندا کمک کنم خالص
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. We spare no pains in the Focus to present crooning lovers a more meaningful love festival that differs from others.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما در کانون توجه به ارائه یک جشنواره عشق پر معنی که با دیگران تفاوت دارد، هیچ رنجی در بر نداشته ایم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما هیچ فایده ای در تمرکز نداشتیم تا دوستداران crooning را جشنوارۀ عشق معنی دارتری می کردیم که از دیگران متفاوت بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Spare no pains to speak.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زحمت نکش حرف بزن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدون درد بخاطر صحبت کردن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

Spare no pains را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

رها ٠٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤
چشم پوشی نکردن، دریغ نداشتن
|

صداقت ٢١:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩
هر سختی را به جان می خرید
|

Akbar afshar zarandi ٠٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠١
از هیچ کمکی فروگذار نکرد
|

مهرداد پورسلیمان ٠٦:٤٢ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤
بدون هیچ دردسری
|

سوسن ٢٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦
مضایقه نکردن
|

M ١٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨
هیچ زحمتی ندارید
|

خاطره ١٩:٢١ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨
از هیچ تلاشی دریغ نکردن
|

Hadis ٢٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩
از تلاشی مضایقه نکردن
|

Eli ٢٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٣
کوتاهی نکردن
|

F-Rajabi ٢٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٣
ازهیچ کارو تلاشی مضایقه نکردن
|

Yunes ١٧:٢٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٤
حداکثر تلاش کردن
|

Mas ka ١٣:٢٩ - ١٣٩٧/٠٧/٢٠
دریغ نکردن از لحاظ زمانی و پولی
|

نگین ٠٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢
کم نگذاشتن
|

zeinab ٠٧:٥٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٦
تمام تلاش را کردن
|

حمید ٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣
از هیچ چیز دریغ نکردن
|

fattii ٢٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥
انجام دادن کار بدون منت گذاشتن
|

Sh ١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
از هیچ تلاشی دریغ نکردن
|

Nesa ١٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩
از هیچ تلاشی فروگذازنکردن
|

Kimiya ٢٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩
به بهترین صورت عمل کردن،از هیچ تلاشی دریغ نکردن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

نگار > lagophthalmos
محدثه فرومدی > qualify
سالین > هنبانه بورینه
محمد رومزی > discriminant validity
منصوره > do your bit
یونس > نام قدیم سنندج
حمید > مراسم بزرگداشت
محدثه فرومدی > international

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی spare no pains
کلمه : spare no pains
املای فارسی : سپر نو پینس
اشتباه تایپی : سحشقث دخ حشهدس
عکس spare no pains : در گوگل


آیا معنی Spare no pains مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )