برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1218 100 1

Spillway Channel

معنی Spillway Channel در دیکشنری تخصصی

Spillway Channel
[آب و خاک] آبراهه سرریزی

Spillway Channel را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Spillway Channel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )