برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1295 100 1

Sr

/ˈsiːnjər/ /ˈsɪstə/

مخفف: ارشد، بزرگتر

بررسی کلمه Sr

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element strontium.
اختصار ( abbreviation )
(1) تعریف: abbreviation of "Senior."

(2) تعریف: abbreviation of "Se�or."

(3) تعریف: abbreviation of "Sister."

واژه Sr در جمله های نمونه

1. Complex human behaviour is seen as established sequences or chains of S-R bonds.
[ترجمه ترگمان]رفتار پیچیده انسان به صورت دنباله‌های تثبیت‌شده یا زنجیره‌ای از پیوندهای S - R دیده می‌شود
[ترجمه گوگل]رفتار انسانی انسان به عنوان توالی یا زنجیره ای از پیوندهای S-R دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. John J. Wallace, Sr.
[ترجمه ترگمان]جان ج والاس، پدر
[ترجمه گوگل]جان جان Wallace، Sr
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fig. shows the symbol for an S-R bistable.
[ترجمه ترگمان]شکل نشان یک S - R bistable را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]شکل نشان می دهد برای S-R دو طرفه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The clocked S-R bistable can be built using the Plugblock layout shown in Fig.
[ترجمه ترگمان]The S - R bistable می‌تواند بااستفاده از چیدمان Plugblock نشان‌داده‌شده در شکل ساخته شود
[ترجمه گوگل]S-R بیستابل ساعت با استفاده از طرح Plugblock که در شکل نشان داده شده است می تواند ساخته شود
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با Sr به فارسی

الاکلنگ اس ار

مخفف Sr

عبارت کامل: Sergio Ramos
موضوع: شخصیت ها
مخفف سرجیو راموس بازیکن شماره 4 تیم رئال مادرید
عبارت کامل: Statice rout
موضوع: کامپیوتر
به مسیر یابی دستی در شبکه.. طوری که یک روتر تمام روتر ها را بشناسد و ادمین شبکه تمام روتر ها را به صورت دستی به هم بشناسد
این نوع مسیر یابی اولویت 1 و بالاتری از سایر مسیر یابی ها در شبکه دارد.
سایر پروتکل های مسیر یابی
RID
OSPF
EIGRP
عبارت کامل: Sergio Ramos
موضوع: شخصیت ها
مخفف سرجیو راموس بازیکن شماره 4 تیم رئال مادرید

معنی Sr در دیکشنری تخصصی

[شیمی] استرانسیم - عنصر زرد فام که فقط در ترکیب یافت می شود
[برق و الکترونیک] steradian-استرادیان واحد si زاویه فضایی بسته مقابل بهسطح کروی که سطح آنبرابر با مربع شعاع است . کل زاویه فضایی حول یک نقطه در فضا 4 میکرو فاراد استرادیان است . - strontium-استرانسیم عنصر فلزی که در کاتدهای لامپهای نوری برای به دست آوردن بیشترین پاسخ به تابش فرابنفش به کار می رود و عدد اتمی آن 38 است .
[زمین شناسی] استرونتیوم ،عنصر سبک دو ظرفیتى - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Strontium - شماره اتمی :38 - وزن اتمی :87.62 - آرایش الکترونی :2-8-18-8-2 - نوع عنصر :عناصر قلیایی خاکی - گروه جدول تناوبی :2 - llA - دوره جدول تناوبی :5
[برق و الکترونیک] watt per stradian-وات در استرادیان واحد SI شدت تابش .

معنی کلمه Sr به انگلیسی

sr
• soft silvery metallic element (chemistry)
• sr is a written abbreviation for `senior', and is written after a man's name. it is used, in order to distinguish the man from his son when they both have the same name.

Sr را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SuperSU
sr
Slow Reply/Replies. Usually seen on snapchat story's.
Out, sr.


معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sr
کلمه : sr
املای فارسی : سرع
اشتباه تایپی : سق
عکس sr : در گوگل

آیا معنی Sr مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )