برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

State insured

State insured را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
بیمه شده دولت😍

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی State insured مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )