برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Stateness

Stateness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
انسجام یافتگی، تمایل به کشور بودن، دولت پذیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Stateness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )