برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Strategy based on Human Resource

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
استراتژی مبتنی بر منابع انسانی ( منابع انسانی محور هماهنگی در سازمان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Strategy based on Human Resource مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )