برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Structure based on Structure

Structure based on Structure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
ساختار مبتنی بر ساختار ( ساختار محور هماهنگی در سازمان)

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Structure based on Structure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )