برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1222 100 1

Suitability

/ˌsuːtəˈbɪləti/ /ˌsuːtəˈbɪlɪti/

معنی: شایستگی، سازگاری، سازواری، برازندگی، درخورد بودن
معانی دیگر: مناسبت

واژه Suitability در جمله های نمونه

1. We tried to assess his suitability for the job.
[ترجمه ترگمان]ما سعی کردیم شایستگی او را برای این کار ارزیابی کنیم
[ترجمه گوگل]ما سعی کردیم که شایستگی خود را برای این کار ارزیابی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There's some doubt about his suitability for the job.
[ترجمه ترگمان]هیچ شکی در مورد کار او برای کار نیست
[ترجمه گوگل]شکی در مورد مناسب بودن آن برای شغل وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Interviews allow you to assess the suitability of candidates.
[ترجمه ترگمان]مصاحبه‌ها به شما این امکان را می‌دهد که مناسب بودن نامزدها را ارزیابی کنید
[ترجمه گوگل]مصاحبه ها به شما امکان ارزیابی مناسب بودن نامزدها را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His suitability for the job is open to question.
[ترجمه ترگمان]مناسب بودن او برای این شغل آزاد است
[ترجمه گوگل]سازگاری او با این شغل باز است که می تواند سوال بپرسد
[ترجمه شما] ...

مترادف Suitability

شایستگی (اسم)
ability , sufficiency , competency , competence , merit , suitability , worthiness , aptitude , desert , acceptability , adequacy , pertinence , pertinency , aptness , decency , eligibility
سازگاری (اسم)
suitability , compatibility , amenability , adaptability , fitness , opportuneness , salubrity , pliability
سازواری (اسم)
suitability , adaptability , fitness , salubrity , wholesomeness
برازندگی (اسم)
suitability , propriety
درخورد بودن (اسم)
suitability

معنی Suitability در دیکشنری تخصصی

[سینما] مناسب بودن

معنی کلمه Suitability به انگلیسی

suitability
• quality of being suitable, quality of being appropriate or fitting

Suitability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

p
تناسب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suitability
کلمه : suitability
املای فارسی : سویتبیلیتی
اشتباه تایپی : سعهفشذهمهفغ
عکس suitability : در گوگل

آیا معنی Suitability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )