برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نيما
انجمن تهيه كنندگان مواد مركب پيشرفته (SACMA)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Suppliers of Advanced Composite Materials Association مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )