برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

Support group

واژه Support group در جمله های نمونه

1. She attended a cancer support group at her local hospital.
[ترجمه ترگمان]او در یک گروه پشتیبانی از سرطان در بیمارستان محلی خود شرکت کرد
[ترجمه گوگل]او در یک گروه حمایت از سرطان در بیمارستان محلی خود حضور داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After their baby died, they joined a local support group.
[ترجمه ترگمان]پس از مرگ فرزند آن‌ها، آن‌ها به یک گروه حمایت محلی پیوستند
[ترجمه گوگل]پس از فوت آنها، آنها به یک گروه پشتیبانی محلی پیوستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The support group wants to take part in a sitting service to give carers a break.
[ترجمه ترگمان]گروه حمایتی می‌خواهد در خدمت وظیفه خود شرکت کند تا از break جدا شود
[ترجمه گوگل]گروه پشتیبانی می خواهد در یک نشست خدمت کنند تا جلوی مراقبین را بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They seek shelter in a Sunday night support group.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به دنبال سرپناه در یک گروه پشتیبانی شبانه در یکشنبه‌شب هستند
[ترجمه گوگل]آنها در یک گروه پشت ...

معنی کلمه Support group به انگلیسی

support group
• group of people having similar problems who meet so as to give and to receive mutual support

Support group را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
گروه حمایتی
sportwoman
گروه حامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Support group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )