برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Supporting organizational strategy

Supporting organizational strategy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
پشتیبانی ( از) استراتژی سازمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Supporting organizational strategy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )