برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Sustainable Career Development Model

Sustainable Career Development Model را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مدل توسعه پایدار مسیر شغلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Sustainable Career Development Model مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )