برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

Sweetheart

/ˈswiːtˌhɑːrt/ /ˈswiːthɑːt/

معنی: یار، دلارام، معشوقه، عزیز، دلبر، نوعی نان شیرینی بشکل قلب، مامانی، دلدار
معانی دیگر: (خطاب محبت آمیز یا عاشقانه) عزیزم، جانم، جانان

بررسی کلمه Sweetheart

اسم ( noun )
(1) تعریف: one of a pair of lovers, as regarded by the other.
مترادف: darling, flame, lover
مشابه: beau, boyfriend, girl, girlfriend, paramour, partner, spouse, suitor, sweetie

(2) تعریف: a person who is loved.
مترادف: beloved, darling, dear, truelove
مشابه: baby, beau, honey, inamorata, love, lover, pet, sweet

(3) تعریف: (informal) a friendly or sweet person.
مترادف: dear, sweetie
مشابه: angel, treasure

واژه Sweetheart در جمله های نمونه

1. my old sweetheart has bewitched me
دلبر دیرین من برده دل و دین من

2. You were my high school sweetheart, And still are.
[ترجمه آناهید] تو محبوب دوران دبیرستان من بودی و هنوزم هستی
|
[ترجمه ترگمان]، تو دوران دبیرستان من بودی و هنوز هم هستی
[ترجمه گوگل]شما عزیزان دبیرستان بودید، و هنوز هم هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Members of the council had arranged a sweetheart deal with CTS.
[ترجمه ترگمان]اعضای شورا با CTS یک معامله بزرگ ترتیب داده بودند
[ترجمه گوگل]اعضای شورا یک قرارداد دوست داشتنی با CTS تنظیم کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She eventually married her childhood sweetheart.
[ترجمه ترگمان] اون بالاخره با عشق دوران کودکی ازدواج کرد
[ترجمه گوگل]او در نهایت ازدواج با فرزندش ازدواج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Sweetheart

یار (اسم)
adjoint , partner , fellow , bloke , adjunct , sweetheart , friend , helper , alter ego , adjutant , gill , bosom friend , paramour , pal , buddy , billy , chummy , close friend , helpmate , turtledove , yokefellow , pard , playmate , succourer
دلارام (اسم)
sweetheart , gill , belle
معشوقه (اسم)
sweetheart , love , lover , paramour , bonne amie , mistress , concubine , girl , fancy woman , leman , hetaera , inamorata , ladylove , lovemate
عزیز (اسم)
sweetheart , honey , dear , turtledove
دلبر (اسم)
sweetheart , gill , mistress , girlfriend , soulmate , leman
نوعی نان شیرینی بشکل قلب (اسم)
sweetheart , gill
مامانی (اسم)
sweetheart , sweetie
دلدار (صفت)
sweetheart

معنی عبارات مرتبط با Sweetheart به فارسی

(امریکا) تبانی کار فرما و سران اتحادیه و عقد قراردادی که چندان به سود کارگران نیست (sweetheart deal و sweetheart agreement هم می گویند)
در مورد لباس زنان یقه گلابی، یقه قلبی شکل

معنی کلمه Sweetheart به انگلیسی

sweetheart
• lover, beloved person; darling
• you call someone sweetheart if you are very fond of them.
• your sweetheart is your boyfriend or girlfriend.
her sweetheart
• her boyfriend, her lover
his sweetheart
• the object of his affection, his girlfriend, his lover

Sweetheart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Massi
دوست داشتنی
مهدی کریمی تخت سلیمان
عزیز دل
پریا حسینی
عزیز دلم , عزیزم ,قند عسلم ، جانا
(معادل کامل نمیشه براش پیدا کرد در واقع یک جور خطاب محبت آمیز یا عاشقانه است )
مرجان
معشوقه
Tirex
دلارام،یار،بی همتا
يار دلواري
دلبرجان❤️ attract ، attractive, lover , leman ,iuv
I was very interested in this music
فوق العاده اين موزيك باب ميل علاقه ام بود( Elsen pro mashup)
Xaniar
خوش قلب
Zahra
عزیزم ،مترادف (dear, honey,baby,darling )
Maryam
دلبر ، عشقم ، صاحب شیرین ناب قلبم . دلبر ناب قلبم .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sweetheart
کلمه : sweetheart
املای فارسی : سویتهیرت
اشتباه تایپی : سصثثفاثشقف
عکس sweetheart : در گوگل

آیا معنی Sweetheart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )