برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1317 100 1

Synoptic chart

معنی Synoptic chart در دیکشنری تخصصی

Synoptic chart
[آب و خاک] نقشه سینوپتیک

معنی کلمه Synoptic chart به انگلیسی

synoptic chart
• map that shows the weather at a given moment (meteorology)

Synoptic chart را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Synoptic chart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )