برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

sacrifice

/ˈsækrəˌfaɪs/ /ˈsækrɪfaɪs/

معنی: فدیه، فدا، قربانی برای شفاعت، قربانی کردن جانبازی، قربانی، ذبح کردن، فدا کردن، قربانی دادن
معانی دیگر: حیوان یا هر چیزی که قربانی می شود، فداکاری، از خود گذشتگی، جانفشانی، ایثارگری، فداسازی، قربانی کردن، ذبح کردن در راه خدا (یا خدایان)، نثار کردن، ایثار کردن، از دست دادن، جانبازی کردن، فداکاری کردن، جانفشانی کردن، با زیان فروختن

بررسی کلمه sacrifice

اسم ( noun )
(1) تعریف: the surrender of something valuable or beloved as an act of devotion or in exchange for some perceived higher good.
مشابه: expense, offering, renunciation

- They never complained about the sacrifices they made for their children.
[ترجمه سمانه] آنها هرگز از فداکاری هایی که برای فرزندانشان کردند، شکایتی نداشتند.
|
[ترجمه ترگمان] آن‌ها هرگز از قربانی کردن آن‌ها برای کودکانشان شکایت نکردند
[ترجمه گوگل] آنها هیچوقت از فداکاری که برای فرزندانشان ساخته بودند شکایت نمیکردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He made the ultimate sacrifice of giving up his life for what he believed.
[ترجمه ترگمان] او فدا کردن زندگیش را به خاطر چیزی که باور داشت، فدا کرد
[ترجمه گوگل] او فداکاری نهایی را برای آنچه که به آن اعتقاد داشت، از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Giving up her spare room was a sacrifice, but she wanted to help her nephew.
...

واژه sacrifice در جمله های نمونه

1. economic sacrifice
ایثارگری اقتصادی

2. the sacrifice consisted of an old camel
قربانی مشتمل بود بر یک شتر پیر.

3. the sacrifice of a lamb to the gods
قربانی یک گوسفند در راه خدایان

4. the sacrifice of one's health for money
فدا کردن سلامتی شخص برای پول

5. a supreme sacrifice
بالاترین فداکاری

6. the ultimate sacrifice
بالاترین فداکاری

7. she had to sacrifice her house
مجبور شد خانه‌ی خود را با زیان بفروشد.

8. he found it expedient to sacrifice the unborn child to save the mother
ناگزیر شد برای نجات مادر کودک زاده نشده‌ی او را فدا کند.

9. in a sublime spirit of sacrifice
با یک روح فداکاری عالی

10. ali's parents made a lot of sacrifice for his education
والدین علی در راه تحصیل او فداکاری زیادی کردند.

11. You don't have to sacrifice environmental protection to promote economic growth.
[ترجمه ترگمان]شما مجبور نیستید حفاظت از محیط‌زیست را برای ترویج رشد اقتصادی قربانی کنید
[ترجمه گوگل]شما لازم نیست که برای حفاظت از ...

مترادف sacrifice

فدیه (اسم)
ransom , sacrifice
فدا (اسم)
ransom , redemption , sacrifice
قربانی برای شفاعت (اسم)
sacrifice
قربانی کردن جانبازی (اسم)
sacrifice
قربانی (اسم)
prey , sacrifice , immolation , victim
ذبح کردن (فعل)
kill , slay , sacrifice
فدا کردن (فعل)
offer , devote , sacrifice , immolate
قربانی دادن (فعل)
sacrifice

معنی عبارات مرتبط با sacrifice به فارسی

(بیس بال) بد زدن چوگان برای فرصت دادن به بازیکن دیگر تیم که خود را به بیس بعدی برساند (sacrifice hit هم می گویند)
قربانی سوخته یاسوختنی
فداکاری، از خود گذشتگی
جانسپاری (در راه هدف یا عقیده)، شهادت

معنی کلمه sacrifice به انگلیسی

sacrifice
• act of making an offering to a god; person or item which is offered to a god; surrender of something for the sake of something more valuable; loss caused by selling something below cost
• make an offering to a god; sell at a loss; surrender something for the sake of something more valuable
• to sacrifice an animal means to kill it as an offering to god or to a god. verb here but can also be used as a count or an uncount noun. e.g. ...a ritual sacrifice. ...human sacrifice.
• if you sacrifice something valuable or important, you give it up, often in order to do something for another person. verb here but can also be used as a count or an uncount noun. e.g. ...a mother's sacrifices for her children.
sacrifice bunt
• (baseball) bunt that puts a batter out to advance the runner
sacrifice his whole life to
• fight for (something) during one's entire lifetime
sacrifice one's interest on the altar of one's nee
• put his desires in front of his best interests
sacrifice oxen
• kill oxen in sacrifice
sacrifice sale
• sale in which goods are sold at a loss
fall a sacrifice
• become a sacrifice
feast of the sacrifice
• muslim holiday
human sacrifice
• human being sacrificed in a religious ritual
make a sacrifice
• give up something
moslem feast of the sacrifice
• moslem holiday
offer a sacrifice
• present a sacrifice, present an offering
paschal sacrifice
...

sacrifice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ehsan Ghahremani
فدا شدن
مصطفی حسین آبادی
ایثار
یلدا
فدیه ،فدا
ابوالفضل رضایی
بخشیدن جان
Soroushgh97
نذر کردن
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
the fact of giving up something important or valuable to you in order to get or do something that seems more important; something that you give up in this way
رخساره محمدخانی
بها دادن make sacrifice
همه افراد به نوعی بها دادن
Everyone made some sort of a sacrifice

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sacrifice
کلمه : sacrifice
املای فارسی : سکریفیک
اشتباه تایپی : سشزقهبهزث
عکس sacrifice : در گوگل

آیا معنی sacrifice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )