برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

salty

/ˈsɒlti/ /ˈsɔːlti/

معنی: شور، نمکین، نمکی
معانی دیگر: نمک دار، (از نظر بو و شوری) دریامانند، دریاوار، دریایی، (مجازی) بامزه، دارای لطافت طبع، بذله گو، بانمک، تند و تیز، سوزان، شدید

بررسی کلمه salty

صفت ( adjective )
حالات: saltier, saltiest
مشتقات: saltiness (n.)
(1) تعریف: containing salt as a flavor.
متضاد: saltless, unsalted

(2) تعریف: sharp, witty, or sexually suggestive, as a joke or story.

واژه salty در جمله های نمونه

1. the salty air of chamkhalleh beach
هوای دریایی کرانه‌ی چمخاله

2. sweat tastes salty
عرق شورمزه است.

3. the new teacher's salty humour
شوخ طبعی بامزه‌ی معلم جدید

4. this food is too salty
این خوراک خیلی شور است.

5. she became a bit too salty in her criticisms
در انتقادات خود قدری تندی به‌خرج داد.

6. you seem to have been a bit too lavish with the salt, it's too salty
مثل این‌که قدری در نمک زیاده‌روی کرده‌ای،خیلی شور شده.

7. The very salty water buoyed him up as he swam.
[ترجمه امیر] آب خیلی شور او را شناور نگه داشته بود که توانست شنا کند
|
[ترجمه ترگمان]همان طور که شنا می‌کرد، آب شور او را در آب شناور کرده بود
[ترجمه گوگل]آب بسیار شور آن را به عنوان شنا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The very salty water buoyed her as she swam.
[ترجمه ...

مترادف salty

شور (صفت)
briny , saline , salty
نمکین (صفت)
briny , saline , salty
نمکی (صفت)
salty

معنی کلمه salty به انگلیسی

salty
• (slang) hostile and tough sailor
• having the taste of salt; having salt added; sharp, shrewd; pertaining to the sea or life at sea
• salty things contain salt or taste of salt.
salty snacks
• snack that is salty (i.e. pretzels, chips, nuts, etc.)

salty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Asaliii joooon
نمکي ، بانمک
شخصي که زيادي مزه ميريزد و دلقک بازي ميکند و يا جوک ميگويد
مثال:
She is so salty
گلی افجه
ناراحت , عصبانی ( عامیانه _slang)
الهام پیربیگ درویشوند
تو دل برو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی salty
کلمه : salty
املای فارسی : سالتی
اشتباه تایپی : سشمفغ
عکس salty : در گوگل

آیا معنی salty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )