برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1278 100 1

sash window


System.String[]

واژه sash window در جمله های نمونه

1. A gust of wind rattles the sash window and the draught makes Robyn shiver.
[ترجمه ترگمان]یک تندباد از پنجره دور می‌شود و کوران هوا را به لرزه درمی آورد
[ترجمه گوگل]سیلندر باد گرگ و میش پنجره پنجره و پیش نویس باعث می شود دزدان دریایی رابین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was lit by a large sash window having sixteen panes.
[ترجمه ترگمان]از پنجره یک پنجره بزرگ که شانزده شیشه داشت روشن شده‌بود
[ترجمه گوگل]این پنجره با یک پنجره بزرگ با شش پانل روشن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One straight forward solution for sash windows is to allow minimum fullness in the curtains themselves and tie them back tightly during daytime.
[ترجمه ترگمان]یک راه‌حل مستقیم به جلو برای پنجره‌ها این است که حداقل کامل بودن پرده‌ها را به حداقل می‌رساند و آن‌ها را در طول روز محکم می‌بندد
[ترجمه گوگل]یک راه حل مستقیم برای پنجره های sash این است که اجازه دهید حداقل پرده خود را در پرده ها و آنها را به سختی در طول روز کروی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We used the old sash windows from the house, held them flat with leather gloves, st ...

مترادف sash window

پنجره (اسم)
grating , window , casement , iron railing , sash window , lattice window , persian blinds

معنی کلمه sash window به انگلیسی

sash window
• a sash window is a window which consists of two frames placed one above the other. the window can be opened by sliding one frame over the other.

sash window را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
پنجره کشویی (پنجره ای که لنگه ی باز شده ی آن روی لنگه ی دیگر قرار می گیرد.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sash windowکلمه : sash window
املای فارسی : عصاش ویندوز
اشتباه تایپی : سشسا صهدیخص
عکس sash window : در گوگل

آیا معنی sash window مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )