برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1286 100 1

scanning

/ˈskænɪŋ/ /ˈskænɪŋ/

معنی: پویش، مرور اجمالی

واژه scanning در جمله های نمونه

1. he spent hours scanning each vein of rock for a sign of gold
او ساعت‌ها با دقت به هریک از رگه‌های سنگ‌ها نگاه می‌کرد تا اثری از طلا به دست آورد.

2. He raised the binoculars to his eye again, scanning across the scene.
[ترجمه ترگمان]دوباره دوربین را به چشمش گرفت و از آن طرف صحنه جستجو کرد
[ترجمه گوگل]او دوباره چشمش را به چشمش بیرون آورد و در سراسر صحنه اسکن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She sat scanning the yellowing pages.
[ترجمه ترگمان]نشست و صفحات زرد رنگ را بررسی کرد
[ترجمه گوگل]او نشستن صفحات زرد را نشست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was nervous and kept scanning the crowd for Paul.
[ترجمه ح.ح] او عصبی بود و بین مردم به‌دنبال پائول می‌گشت.|
[ترجمه ترگمان]او عصبی بود و مدام جمعیت را برای پل جستجو می‌کرد
[ترجمه گوگل]او عصبی بود و مردم را برای پانزده اسکن کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف scanning

پویش (اسم)
scanning
مرور اجمالی (اسم)
scanning

معنی scanning در دیکشنری تخصصی

scanning
[حسابداری] وارسی ، مطالعه
[شیمی] پویش
[سینما] رج زدن - جارو کردن - جاروزنی
[کامپیوتر] پیمایش
[برق و الکترونیک] پویش فرایند آزمودن نقطه به نقطه سطح یا ناحیه ای در فضا یا بخشی از طیف رادیویی با ترتیب معین . - جارو کننده
[زمین شناسی] فرآیند اتوماتیک تبدیل اطلاعات آنالوگ به قالب یا فرمت رقومی - تبدیل نقشههای آنالوگ به قالب خواندنی از نظر رقومی با استفاده از اسکنر.
[ریاضیات] آزمایش، وارسی، رگزنی، خط زنی، مطالعه، تحقیق، پویش
[آمار] کاوش
[برق و الکترونیک] باریکه پویش باریکه ای از نور ، باریکه ای الکترونی یا باریکه راداری که پویش را انجام می دهد .
[پلیمر] گرماسنجی پویشی
[زمین شناسی] میکروسکوپ الکترونی روبشی ( - میکروسکوپ الکترونی که در آن پرتوی کانونی شده از الکترونها، به واسطه انرژی الکتریکی یا مغناطیسی نمونه مورد مطالعه را نقطه به نقطه و مکرر پیمایش یا روبش می کند و شدت الکترون بازتابیده یا گسیل شده اندازه گیری و نمایش داده می شود و در نتیجه تشکیل یک تصویر را می دهد. نهایت بزرگنمایی و تفکیک کمتر از میکروسکوپ های الکترونی متعارف است، اما اجسام کدر را می توان مطالعه نمود و عمق میدان زیادی دارد. - مخفف: SEM
[برق و الکترونیک] میکروسکوپ الکترونی پویشی میکروسکوپ الکترونی که عملکرد آن بر اساس توانایی عدسیهای همگرای الکترومغناطیسی در ساختن باریکه دقیقی از الکترونها است که می توانند سطح مقطع نمونه را جارو کنند و تصیر الکترونی از آن به وجود آوردند . الکترونها مانند پرتوهای نور بر خورد کننده با جسم ، در همه جهات پراکنده می شوند و با مدار آشکار کننده سیگنال آشکار و به نمایشگحر تصویر ارسال می شوند . ممکن است پوسه ن ...

معنی کلمه scanning به انگلیسی

scanning
• act of examining; act of glancing at quickly; act of converting an object or image into a digital image through the use of an optical scanner (computers); examination of a body part though the use of medical imaging techniques
• performing a scan, creating a scan
scanning line
• individual horizontal trail made by the electron beam in one traversal of fluorescent screen (in a cathode beam or television tube)

scanning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا زمانی
بررسی، مرور، وارسی، تصویرگرفتن، عکس گرفتن
صادق جباری
تغییر پیوسته (temperature scanning mode =حالت تغییر پیوسته دما)
Setareh
مرور کردن
Setareh
مرور.وارسی.کاوش کردن
دوریان هاویلیارد
passing a light over
bf
روزنامه وار خواندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scanning
کلمه : scanning
املای فارسی : سکننینگ
اشتباه تایپی : سزشددهدل
عکس scanning : در گوگل

آیا معنی scanning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )