برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1356 100 1

scavenging

واژه scavenging در جمله های نمونه

1. scavenging period
زمان گازروبی

2. beggers were scavenging through a heap of garbage
گداها در تلی از زباله به دنبال غذا می‌گشتند.

3. The flood has left villagers and animals desperately scavenging for food.
[ترجمه ترگمان]سیل روستاییان و حیوانات را به شدت برای غذا رها کرده‌است
[ترجمه گوگل]سیل روستاییان و حیوانات را به شدت از غذا رها کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Women were scavenging for old furniture.
[ترجمه ترگمان]زن‌ها دنبال وسایل قدیمی بودن
[ترجمه گوگل]زنان برای مبلمان قدیمی فرسوده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Aye, and against the scavenging scum of the undercity, from which the Valence factory was not so very far removed.
[ترجمه ترگمان]بله، و در برابر the آشغال the که در کارخانه Valence از آن دور نبود
[ترجمه گوگل]آه، و در برابر سرازیر شدن زیرزمینی، که از آن کارخانه والنس خیلی دور نبود، برداشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی scavenging در دیکشنری تخصصی

[خودرو] نطیف کردن
[خودرو] ماده نطیف کننده

معنی کلمه scavenging به انگلیسی

scavenging
• looking for and rescuing useful item from the garbage; looking for and feeding on decaying flesh (of animals or birds)
• looking for and rescuing anything useful from disposed material; looking for and feeding on decaying matter

scavenging را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم
تخریب کردن
افشین حاجی طرخانی
لاشخوری، مرده‌خواری، آشغال‌گردی.
داود اهری
پالایش مواد مزاحم و مخرب در سلول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی scavenging مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )