انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 987 100 1

screen door

تلفظ screen door
تلفظ screen door به آمریکایی/ˈskriːnˈdɔːr/ تلفظ screen door به انگلیسی/skriːndɔː/

در توری دار، در دارای تور سیمی

بررسی کلمه screen door

اسم ( noun )
• : تعریف: an outer door consisting of a frame fitted with fine wire or plastic mesh to keep insects out.

واژه screen door در جمله های نمونه

1. Mrs Arkaday came to the screen door and shook her head in disgust at Howard.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خانم Arkaday به طرف در رفت و سرش را با تنفر به هاوارد تکان داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خانم Arkaday به روی صفحه نمایش آمد و سرش را به انحراف در Howard تکان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He rattled the screen door and pounded as hard as he could.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به سرعت در را باز کرد و با بیش‌ترین سرعتی که می‌توانست به آن ضربه زد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او روی درب صفحه نمایش را لرزاند و به سختی زد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Suddenly Cybil Ackerman appeared at the screen door.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ناگهان cybil Ackerman در چارچوب در ظاهر شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ناگهان Cybil Ackerman در صفحه نمایش ظاهر شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The screen door shut gently.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در توری به آرامی بسته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درب صفحه نمایش به آرامی بسته می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. After a second she nudged the screen door open and stepped inside.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از یک ثانیه، در توری را باز کرد و قدم به داخل گذاشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعد از یک ثانیه او درب صفحه را باز کرد و وارد داخل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The back screen door slammed and a second later her son Hank padded silently into the kitchen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در پشتی محکم بسته شد و یک ثانیه بعد پسرش هنک به آرامی به طرف آشپزخانه رفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درب پشتی کشیده شد و یک ثانیه بعد پسر او هانک به طور مداوم به آشپزخانه ملحق شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. A large figure stood behind the screen door, a silhouette in front of the glow of living-room light.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک هیکل بزرگ پشت در توری قرار داشت، یک سیلوئت در مقابل نور چراغ اتاق نشیمن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک چهره بزرگ در پشت صفحه نمایش ایستاده بود، یک شبح در جلوی درخشش نور اتاق نشیمن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The screen door slams behind me.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در توری پشت سرم محکم به هم می‌کوبد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درب صفحه پشت سر من می شکند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. He saluted her, went through the screen door, vaulted the balustrade protecting the steps, and swaggered down the garden.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به او سلام کرد، از در توری بیرون رفت، از روی نرده گذشت و از پله‌ها بالا رفت و از پله‌ها بالا رفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به او تبریک گفت، از طریق درب صفحه نمایش رفت، بافته شده از نرده سفال محافظت از مراحل، و swaggered باغ
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The screen door banged shut.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در توری محکم بسته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درب صفحه نمایش بسته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Careful not to let the screen door slam, she sets off down to the lake.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مراقب باش که نگذار در توری محکم بسته شود، او به سمت دریاچه حرکت می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مراقب باشید که روی صفحه نمایش نشسته نشوید، او به دریاچه می رود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Cause our song is the slamming screen door.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] چون آهنگ ما در رو به هم کوبیده میشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دلیل این که ما ترانه ی ماجراجویی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He's dumb as a screen door on a submarine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او مثل یک در توری روی یک زیردریایی احمق است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به عنوان یک درب روی یک زیردریایی گنگ است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Lixin wire mesh screen door industry, with the gradually warming days of hot recovery.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در صنعت توری توری سیمی توری سیمی، با روزه‌ای گرم شدن گرم رو به گرم شدن گرم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Lixin مش سیم مش روی صفحه نمایش درب، با روزهای گرم به روز رسانی گرم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه screen door به انگلیسی

screen door
• door made from mesh to allow air to flow through

screen door را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی screen doorنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

علی > Fat chance
mina > you won
حدیث > مهرسام
علیرضا > awesome
golzar > vituperation
مریم مختارزاد > surreal
میدیا > bachache
ارغوان > switch

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی screen door
کلمه : screen door
املای فارسی : اسکرین دور
اشتباه تایپی : سزقثثد یخخق
عکس screen door : در گوگل


آیا معنی screen door مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )