برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

seals heart

seals heart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
The heart goes to the seals
And the seals to goes the heart
دل سوی مهر می کشد
و مهر سوی دل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی seals heart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )