برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

section

/ˈsekʃn̩/ /ˈsekʃn̩/

معنی: برش، قسمت، گروه، دسته، قطعه، بخش، دایره، مقطع، برشگاه، قسمت قسمت کردن، برش دادن
معانی دیگر: (جراحی) برش، شکافتن، عمل، قاچ، الف، بریده، گوه، پر، (کتاب یا مجله یا روزنامه یا مبل و غیره) بخش، جز، فرشیم، (در ارکسترهای بزرگ) هر یک از گروه های نوازنده ی ساز بخصوص، گروه نوازنده، (ارتش) جوخه، رسد، به صورت مقطع نشان دادن (به ویژه در رسم های فنی)، به صورت مقطع بریدن، قاچ کردن، الف کردن، (کشور) ناحیه، منطقه، (شهر) برزن، محله، عمل بریدن، لایه (به ویژه لایه ای از بافت برای بررسی زیر میکروسکپ)، تراشه، (امریکا) یک قطعه زمین (یک مایل مربع یا 2/589 کیلومتر مربع)، نما یا تصویر میانبر، قطعه ی راه آهن (که تحت توجه یک گروه قرار دارد)، (واگن های درجه یک) تختخواب بالا و پایین، بریدن (به بخش های کوچک)، قطع کردن، بخش بخش کردن، جزجز کردن

مترادف section

برش (اسم)
cut , cutting , abscission , incision , section , slice , dissection , mammock , borsch , borscht , broach , slash , clip , concision , scissoring , truncation , slicing , hack , excision , resection , snip , snipping
قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
گروه (اسم)
many , school , section , outfit , mass , heap , cohort , kind , flock , society , assembly , clique , ring , troop , team , pack , army , host , corps , group , company , platoon , folk , crowd , class , gang , clinch , cluster , bunch , ensign , fry , shoal , bevy , concourse , swarm , throng , congregation , covey , herd , multitude , horde , legion , rout , skulk , squad
دسته (اسم)
detachment , school , section , regimen , hand , party , order , stack , handle , shaft , sect , kind , clump , clique , set , troop , stem , fagot , lever , team , pack , sheaf , army , host , corps , group , company , category , class , gang , assortment , grouping , estate , junta , ear , helm , cluster , ensign , batch , deck , knob , handhold , handgrip , bevy , tuft , fascicle , genre , genus , brigade , wisp , parcel , clan , gens , confraternity , drove , congregation , covey , stud , haft , hilt , skein , helve , horde , nib , shook , rabble , skulk , squad , trusser
قطعه (اسم)
section , tract , lump , bit , part , share , portion , lot , passage , stretch , fragment , segment , mainland , block , panel , piece , goblet , dab , bloc , plank , slab , plat , plot , doit , internode , nugget , pane , snip
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
دایره (اسم)
section , field , rhomb , circle , sphere , domain , roundel , department , tambourine , bureau , disk , disc , compass , rondel
مقطع (اسم)
cut , section , segment , profile
برشگاه (اسم)
section
قسمت قسمت کردن (فعل)
section
برش دادن (فعل)
cut , rift , section , cut out

معنی عبارات مرتبط با section به فارسی

دسته کارگران مسئول یک قسمت از راه اهن
(ارتش امریکا)، اخراج به خاطر اشکالات روانی
کارگران قطعه ی بخصوصی از راه آهن، دسته کارگران مسئول یک قسمت از راه اهن
کارگرعضو دسته معینی از کارگران راه اهن
(جراحی - با c کوچک هم می نویسند) عمل سزارین، رستمینه، شکافتن رحم و در آوردن بچه
(جمع) مخروطات، مخروط شناسی، مخروطی ها(conics هم می گویند)
برش عرضی، مقطع، برش ورین، نمونه ی جامع (از هر چیز)، (نمایشگر) قشرهای مختلف، (اجتماعی) نمونه ی بارز، برشگاه، (لوله) خط مقطع، سطح مقطع، (فیزیک اتمی - سنجش امکان وقوع واکنش اتمی) واکنش سنجی، مقطع عرضی
بخش داده ها
(در اندازه گیری قطعه زمین) یک چهارم، نیم مایل مربع (160 آکر)
(در ارکستر و غیره) سازهای نواخت انگیز (مانند طبل و غیره)

معنی section در دیکشنری تخصصی

section
[شیمی] بخش
[عمران و معماری] مقطع - برش - بخش - بره
[برق و الکترونیک] بخش ، سطح مقطع - قسمت هر بخش مستقل انتقال در سیستم رله ی رادیویی . در سیستمی که بیش از یک یا چند قسمت داشته باشد از تکرار کننده ها استفاده می شود .
[مهندسی گاز] قسمت ، مقطع ، برش ، بریدن
[زمین شناسی] مقطع ، بخش ، برش - بخشی از منطقه در حال کار یک معدن
[حقوق] بخش، ماده، بند
[نساجی] برش - مقطع - قسمت - بخش
[ریاضیات] بخش
[معدن] بخش(معادن زیرزمینی)
[عمران و معماری] فاکتور سطح
[نساجی] سر پرست قسمت - متصدی قسمت
[نساجی] علامتی رنگی که در کناره چله زمان چله پیچی توسط ماشین ایجاد می شود - راه راه و چین خورده بافته شدن پارچه
[عمران و معماری] اساس مقطع - مدول مقطع - ضریب مقطع - پیمون مقطع
[ریاضیات] بخش گروه متناهی
[ریاضیات] مقطع کنج
[عمران و معماری] نیمرخ عرضی دره
[عمران و معماری] تصویر مقطع
[نساجی] چله پیچی بخشی - اسنو پیچی
...

معنی کلمه section به انگلیسی

section
• part, segment; slice, piece; subdivision; region, district; paragraph, passage; department, unit
• partition, divide into segments; cut into, make an incision
• a section of something is one of the separate parts that it is divided into.
section gang
• railroad work crew in charge of maintaining a particular section of railroad track
section mark
• symbol (

section را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تینا
بخش
Danial
قسمت
فرزام
مقطع
خبازی
برش
علیرضا
مقطع
شیرین
ماده(درحقوق )
مهدی خدایی
قسمت-بخش-مقطع
منیژه
بخش
mmm
Part
امیر حسین
بخش مهمی از چیزی
فاطمه
قسمت
سلطان
بخش
Mohammad hossein Madani
بخش. برای مثال قسمتی از یک هتل
Mohamm:D
بخش/قسمت
mobina
جلسه .قسمت.بخش.part.piece
علي
دايره،بخش،قسمت
علي
بخش، قسمت
Nima.r
بخش-قسمت-مقطع
Matin
بخش، قسمت
آرین تیمورخانی
Part

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی section
کلمه : section
املای فارسی : ) that is occasionally used in printing to mark the beginning of a section of book or one of a series of footnotes
section of fire
• sector assigned to a soldier or group of soldiers for firing at targets within that region
section orderly cadet
• soldier in an officer training course who serves as cadet for his class
section paper
• grid paper, graph paper
abdominal section
• stomach area
aerofoil section
• shape of the wing of an aircraft which influences its aerodynamics
annular section
• round segment, circular part
black section
• in britain, a black section is an unofficial group within a political party which represents the interests of black members.
c section
• short for cesarean section, surgical removal of a fetus from a woman's uterus (when natural vaginal childbirth is not possible)
caesarean section
• surgery performed to remove a fetus from a woman's uterus (when natural vaginal childbirth is not possible)
center section
• center brigade or regiment; center part
...

اشتباه تایپی : سثزفهخد
عکس section : در گوگل
آیا معنی section مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )