برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1354 100 1

selective

/səˈlektɪv/ /sɪˈlektɪv/

معنی: انتخابی، برگزیده، انتخاب کننده، گزینشی، گزیننده، گزیده، بهگزین، مبنی بر انتخاب، دارای حسن انتخاب گلچین کننده
معانی دیگر: وابسته به گزینش، سخت گزین، دیرگزین، مشکل پسند، سختگیر در پذیرش، دارای اختیار گزینش، متمایل به گزینش

بررسی کلمه selective

صفت ( adjective )
مشتقات: selectively (adv.), selectiveness (n.)
(1) تعریف: characterized by careful choice; tending to exercise discrimination.
متضاد: indiscriminate, promiscuous
مشابه: choosy

- She is selective about what foods she buys.
[ترجمه شهناز مسمی پرست] او به هنگام خریدن غذا مشکل پسند است.
|
[ترجمه ترگمان] او در مورد غذاهایی که او خریداری می‌کند انتخابی است
[ترجمه گوگل] او در مورد آنچه که او می خرید، انتخابی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Some colleges are more selective than others.
[ترجمه ترگمان] بعضی از دانشکده‌ها از بقیه selective
[ترجمه گوگل] برخی از کالج ها از دیگران انتخابی تر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having the power to select.

واژه selective در جمله های نمونه

1. a selective process
فرآیند گزینشی

2. yale is a selective school
دانشگاه ییل در پذیرش دانشجو سختگیر است.

3. Certain characteristics can be developed through selective breeding.
[ترجمه ترگمان]ویژگی‌های مشخصی را می توان از طریق تولید انتخابی توسعه داد
[ترجمه گوگل]ویژگی های خاصی را می توان از طریق پرورش انتخابی توسعه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We're very selective about what we let the children watch.
[ترجمه ترگمان]ما در مورد چیزی که اجازه می‌دهیم به بچه‌ها نگاه کنیم کاملا انتخابی هستیم
[ترجمه گوگل]ما در مورد چیزی که ما به بچه ها اجازه می دهیم تماشا می کنیم بسیار انتخابی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She is selective about the clothes she buys.
[ترجمه ترگمان]او در مورد لباس‌هایی که می‌خرد انتخاب می‌کند
[ترجمه گوگل]او در مورد لباسهایی که او میفروشد انتخابی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Selective breeding may res ...

مترادف selective

انتخابی (صفت)
adoptive , selective , elective , optional , appointive
برگزیده (صفت)
favorite , picked , choice , selective , select , chosen
انتخاب کننده (صفت)
selective , choosey , choosy
گزینشی (صفت)
selective , elective
گزیننده (صفت)
selective , selecting
گزیده (صفت)
selective
بهگزین (صفت)
selective
مبنی بر انتخاب (صفت)
selective
دارای حسن انتخاب گلچین کننده (صفت)
selective

معنی عبارات مرتبط با selective به فارسی

دستیابی گزیده
فراخوانی گزیده
روگرفت گزیده
سیاهه برداری گزیده
(امریکا) اداره ی نظام وظیفه، خدمت داوطلبانه نظام
ردیابی گزیده

معنی selective در دیکشنری تخصصی

selective
[برق و الکترونیک] انتخابی ، جداکننده دقیق
[ریاضیات] انتخابی، برگزیده، گزینشی، مبنی بر انتخاب، انتخاب کننده، دارای حسن انتخاب
[برق و الکترونیک] جذب انتخابی جذب تابش به صورت تابعی از بسامد .
[ریاضیات] جفت کردن انتخابی، جفت کردن قطعات
[زمین شناسی] خطای قابلیت انتخابی(sa)
[حقوق] تحریم ورود یا صدور بعضی کالاها
[برق و الکترونیک] سیستم فراخوان انتخابی سیستم مخابرات رادیویی که ایستگاه مرکزی آن پیغام رمز شده ای را ارسال میکند که فقط گیرنده ی مربوط به آن رمز را فعال خواهد کرد.
[کامپیوتر] تکنیک برطرف کردن اختلافات زمان گیری دیجیتال بین عناصر سیستم
[حسابداری] کنترل انتخابی
[نفت] خوردگی تمایزی
[برق و الکترونیک] نفوذ انتخابی آلایش نواحی مجزا شده ای از ماده ی نیمرسانا برای تولید قطعات جداگانه در مداز مجتمع .
[پلیمر] الکترود ...

معنی کلمه selective به انگلیسی

selective
• choosy, picky, finicky; making a selection, choosing; pertaining to selection; highly specific in effect or action
• a selective process involves choosing particular people or things.
• when someone is selective, they choose very carefully what they do, say, or buy.
selective breeding
• breeding in a way to make a race better
selective hearing
• listen solely to what one wants to listen to, avoid hearing what one does not wish to hear
selective service
• draft, military service required in times of need

selective را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دوردی پرشور
انتخاب گر
فاطمه
منتخب
parsa
محطاط(در انتخاب)
بابك
مشكل پسند
میلاد علی پور
گزینش گر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی selective
کلمه : selective
املای فارسی : سلکتیو
اشتباه تایپی : سثمثزفهرث
عکس selective : در گوگل

آیا معنی selective مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )