برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self deluded

/ˈselfdəˈluːdəd/ /selfdɪˈluːdɪd/

گمراه، مشتبه

بررسی کلمه self deluded

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of deluded.

self deluded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
متوهم، خودفريب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self deluded
کلمه : self deluded
املای فارسی : سلف دلودد
اشتباه تایپی : سثمب یثمعیثی
عکس self deluded : در گوگل

آیا معنی self deluded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )