برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self description

بررسی کلمه self description

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of description.

self description را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

RA-SA
خودتوصیفی
sportwoman
خود تعریفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی self description مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )