برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

self esteem

/ˈselfəˈstiːm/ /selfɪˈstiːm/

احترام بنفس

بررسی کلمه self esteem

اسم ( noun )
• : تعریف: confidence or pride in oneself; self-respect.
مترادف: dignity, pride, self-respect
متضاد: self-contempt, self-hate
مشابه: self-assurance, self-confidence, self-love, self-regard

معنی کلمه self esteem به انگلیسی

self esteem
• sense of one's own worth, sense of one's own value
• if you have self-esteem, you feel that you are a good, worthwhile person, and so you behave confidently.

self esteem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
عزت نفس
آریو به
عزت نفس
elina
اعتماد به نفس
مسعود
اعتبار
masood
عزت نفس
فاطمه صمدی پور
عزت نفس
سید ایمان علیزاده (گچساران)
عزت نفس
احترام به خود
اعتماد به ارزش و توانایی خود
رئیس علی دلواری
عزت نفس
(کلمه ((عزت)) در اینجا به معنی عزیز شمردن و گرامی داشتن است. لذا با نگاه کردن به معانی انگلیسی برگرفته از دیکشنری های آنلاین - که در زیر خواهند آمد - بهتر متوجه معنی فارسی آورده شده می شویم)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
the feeling of being satisfied with your own abilities, and that you deserve to be liked or respected
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
a confidence and satisfaction in oneself
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
the feeling that you are as important as other people and that you deserve to be treated well
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
belief and confidence in your own ability and value
كمال موش زير زميني
حالا تو بگو
عامل قدرت خودت ميشي يا عامل تضعيف خودت
Now tell you
� You are the factor of self-esteem or your weakening factor
حالا بگو
شما عامل عزت نفس یا ضعف خود هستید
كمال موش زير زميني
Now tell you
� You are the factor of self-esteem or your weakening factor
یسنا نظری پور
خود باوری, عزت نفس
آمنه
عزت نفس
امیر قاسمی
اعتماد به نفس
محمد
اعتماد به نفس
سعیدی
عزت نفس
😜😜Dina😜😜
اعتماد به نفس
به خود ارزش قاعل بودن
سعید ترابی
احساس رضایت از خود
سروه
عزت نفس
قدرت الله پناهی
عزت نفس، اعتماد به نفس
لیلی موسوی
خودباوری
بهمن پهلوان پور
خودباوری- اعتماد به نفس
nafas
عزت نفس
مريم جواهري
عزت نفس
مريم جواهري
حرمت نفس
سهبلا نخعی
احترام به نفس - عزت نفس
در روانشناسی اعتماد به نفس self confidence است که از نظر تعریف با عزت نفس متفاوت است.
Mahdi
اعتماد به توانایی های خود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self esteem
کلمه : self esteem
املای فارسی : سلف استیم
اشتباه تایپی : سثمب ثسفثثئ
عکس self esteem : در گوگل

آیا معنی self esteem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )