برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self radicalized

self radicalized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی self radicalized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )