برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1276 100 1

self righteous

/ˈselfˈraɪt͡ʃəs/ /selfˈraɪt͡ʃəs/

معتقد بعدالت وتقوی خود

بررسی کلمه self righteous

صفت ( adjective )
مشتقات: self-righteously (adv.), self-righteousness (n.)
• : تعریف: having or marked by confidence or pride in the correctness of one's beliefs or moral conduct, often combined with a pious intolerance of the beliefs of others.
مشابه: pious, righteous, sanctimonious

- The self-righteous parishioners looked down on the twice-divorced woman.
[ترجمه ترگمان] مردم self خود را به زنی که دو بار طلاق‌گرفته بودند، نگاه کردند
[ترجمه گوگل] فرمانروایان صالحه به زنی که دو بار طلاق گرفته اند نگاه کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Her large, public donation to the church was a purely self-righteous act.
[ترجمه ترگمان] کمک‌های مالی بزرگ و عمومی او به کلیسا یک عمل کاملا عادلانه بود
[ترجمه گوگل] کمک مالی بزرگ او به کلیسا یک عمل کاملا متعادل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه self righteous به انگلیسی

self righteous
• being overly confident that one acts properly (especially in comparison with others); overly virtuous
• someone who is self-righteous is convinced that they are right in their beliefs and attitudes and that other people are wrong.

self righteous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
حق به جانب
daniel Kaboli
از خود راضی، جزم اندیش، حق به جانب
تورج
پارسانما
احسان ن
خود-نیک-پندار
خود نیکوکارپندار
هلیا
حق‌به‌جانب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self righteous
کلمه : self righteous
املای فارسی : سلف ریقتئووس
اشتباه تایپی : سثمب قهلافثخعس
عکس self righteous : در گوگل

آیا معنی self righteous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )