برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self steem

self steem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ازاده بحرانی
عزت به نفس
دکتر علی ناجی
عزت نفس
احترام به خود
ارزش به خود
شیدا حیدری
Self-esteem refers to how you feel about yourself overall; how much esteem, positive regard or self-love you have. Self-esteem develops from experiences and situations that have shaped how you view yourself today.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی self steem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )