برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

self sufficiency

/ˈselfsəˈfɪʃənsi/ /selfsəˈfɪʃənsi/

خودبسی، خوبسندگی، استغناء، غرور، کف نفس، استغناءطبع

معنی کلمه self sufficiency به انگلیسی

self sufficiency
• self-sufficiency is the state of being self-sufficient.

self sufficiency را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مطهره
خودکفایی
fape
خودکفائی
رئیس علی دلواری
خودکفایی
الهه حسینی نسب
خودکفایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self sufficiency
کلمه : self sufficiency
املای فارسی : سلف سوففیکینکی
اشتباه تایپی : سثمب سعببهزهثدزغ
عکس self sufficiency : در گوگل

آیا معنی self sufficiency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )