برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1355 100 1

self worth

معنی کلمه self worth به انگلیسی

self worth
• sense of one's own value

self worth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
خودارزشمندی، بها دادن به خود، عزت نفس
رئیس علی دلواری
عزت نفس
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
the feeling that you deserve to be liked and respected
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
the value you give to your life and achievements
*N*
خود ارزشمندی
لیلی موسوی
خودارزشمندی
رامین
ارزش خود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی self worth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )