برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1286 100 1

sentimental

/ˌsentəˈmentl̩/ /ˌsentɪˈmentl̩/

معنی: احساساتی
معانی دیگر: عاطفی، سوهشی، سترسایی، پر احساس، خیال انگیز، سوهش انگیز، حساس، عاطفه ای، ناشی ازاحساسات یاعاطفه، برانگیزنده احساسات

واژه sentimental در جمله های نمونه

1. a sentimental journey
یک مسافرت خیال انگیز

2. for sentimental reasons
به دلایل عاطفی

3. my sentimental attachement to my dead father's glasses
دلبستگی عاطفی من به عینک پدر مرحومم

4. the sentimental appeal of his paintings
گیرایی سوهشی نقاشی‌های او

5. a scientific as opposed to a sentimental evaluation
یک ارزیابی علمی در مقابل یک ارزیابی عاطفی

6. I'm trying not to be sentimental about the past.
[ترجمه ترگمان]سعی می‌کنم درباره گذشته احساساتی نباشم
[ترجمه گوگل]من سعی می کنم در مورد گذشته احساسات نداشته باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sentimental children forever whining about how bitterly unfair your lives have been. Well,it may have escaped you notice, but life isn't fair.
[ترجمه ترگمان]بچه‌های احساساتی برای همیشه ناله می‌کنند که زندگی شما چقدر ناعادلانه است خوب، شاید فرار کرده باشی، اما زندگی عادلانه نیست
[ترجمه گوگل]کودکان احساساتی برای همیشه نگرانی در مورد چگونگی تلخی و ناعادلانه زندگی شما دارند خوب، ممكن است از ذهن شما فرار كرده باشد، اما زندگی عادلانه نیست
[ترجمه شما] ...

مترادف sentimental

احساساتی (صفت)
ebullient , sensational , passionate , pathetic , sentimental , gushing , mushy , passional , soft-boiled

معنی کلمه sentimental به انگلیسی

sentimental
• appealing to the emotions; nostalgic, tender, romantic; overly emotional, corny
• a sentimental person or thing feels or arouses emotions such as tenderness, romance, or sadness, sometimes to an extent which is considered exaggerated or foolish.
• sentimental means relating to a person's emotions.

sentimental را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
سانتی مانتال.دهه 60 به بانوانی می گفتند که خیلی به خودشون میرسیدند.محمدرضا ایوبی صانع
مجتبی رحمانی افخم
احساسی
دانیال رضانیا
با محبت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sentimental
کلمه : sentimental
املای فارسی : سنتیمنتل
اشتباه تایپی : سثدفهئثدفشم
عکس sentimental : در گوگل

آیا معنی sentimental مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )