برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1279 100 1

serendipity

/ˌserənˈdɪpəti/ /ˌserənˈdɪpɪti/

معنی: نعمت غیر مترقبه، تحصیل نعمت غیر مترقبه
معانی دیگر: نیک بختی، خوشبختی، نیک یابی

واژه serendipity در جمله های نمونه

1. What a delightful find - a true serendipity!
[ترجمه A.A] چه خبر خوبی _ یک خوشبختی واقعی!
|
[ترجمه ترگمان]چه چیز خوشایندی … یه خوشبختی واقعی
[ترجمه گوگل]چه چیزی لذت بخش پیدا کنید - یک سریال عجیب و غریب!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One last technical point of serendipity.
[ترجمه ترگمان]یک نکته فنی آخر با خوشبختی
[ترجمه گوگل]یکی از نکات فنی ناباروری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Call it the ultimate advertising coup or simple serendipity.
[ترجمه ترگمان]آن را یک کودتای تبلیغاتی نهایی و یا یک خوش‌شانسی ساده بنامید
[ترجمه گوگل]آن را کودتای تبلیغی نهایی و یا سرنوشت ساده ای بنامید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Think about the serendipity, the sequence of events that had to set it all up.
...

مترادف serendipity

نعمت غیر مترقبه (اسم)
godsend , serendipity
تحصیل نعمت غیر مترقبه (اسم)
serendipity

معنی کلمه serendipity به انگلیسی

serendipity
• ability to make valuable discoveries by accident
• serendipity is the natural talent that some people have for finding interesting or valuable things by chance; a formal word.

serendipity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدزرین جویی
شانسی،تصادفی،اتفاقی
محمد حسن معادي
كشف اتفاقي- دستاورد ناخواسته- به یافته یا دست‌آوردی اتفاقی و البته مفید و مثبتی گفته می‌شود که جوینده به دنبالش نبوده و به صورت جانبی و اتفاقی بدست آمده است.
صالح محمدی
به یافته یا دستاوردی اتفاقی و البته مفید و مثبتی گفته می‌شود که جوینده به دنبالش نبوده و به صورت جانبی و اتفاقی بدست آمده است.
این تعریف دوستان همگی درست است، فقط من حیف دیدم که اینجا ذکر نشده که این کلمه ریشه ی فارسی داره.
اولین بار یک نویسنده ی انگلیسی در قرن 15 میلادی این کلمه را که عنوان کتاب" سه شاهزاده ی سرندیپ" نوشته ی امیر خسرو دهلوی هست در یکی از نوشته هاش استفاده می کنه. اتفاقات داستان این کتاب در سرزمین سرندیپ( سیلان امروزی) به وقوع میپیونده.
این کلمه سال 2004 به عنوان یکی از سخت ترین کلمات انگلیسی ( از لحاظ معنی) انتخاب شد.

A.A
نعمت خدادادی
Emanoela
به معنی خوشبختی تصادفی
محدثه فرومدی
شانس، اتفاق، اتفاقات، دستاورد تصادفی، یافته‌های تصادفی/شانسی
سرداری
دست تقدیر
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
as a tale character in a children's cartoon in 1980s
سام
امداد غیبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی serendipity
کلمه : serendipity
املای فارسی : سرندیپیتی
اشتباه تایپی : سثقثدیهحهفغ
عکس serendipity : در گوگل

آیا معنی serendipity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )