برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

serratus anterior

serratus anterior را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
عضلۀ دندانه ای قدامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی serratus anterior مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )