برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1304 100 1

set the Thames on fire

معنی کلمه set the Thames on fire به انگلیسی

set the thames on fire
• made miracles

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
به اوج شهرت و موفقیت رسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی set the Thames on fire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )