برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1319 100 1

sexual orientation

معنی sexual orientation در دیکشنری تخصصی

sexual orientation
[بهداشت] گرایش جنسی

معنی کلمه sexual orientation به انگلیسی

sexual orientation
• sexual preferences
• if you refer to a person's sexual orientation, you are talking about whether they are heterosexual, homosexual, or bisexual; a formal expression.

sexual orientation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی
جهت گیری یا گرایش جنسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sexual orientation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )