برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1348 100 1

sharecropper


System.String[]

بررسی کلمه sharecropper

اسم ( noun )
• : تعریف: a tenant farmer who gives a portion of his or her crop to the owner of the land as rent.

واژه sharecropper در جمله های نمونه

1. The landlords thereupon ordered their sharecroppers to plant no indigo and, simultaneously, increased the rent.
[ترجمه ترگمان]از این رو مالکان به sharecroppers دستور دادند که نه نیل بکارند و به طور همزمان اجاره را افزایش دهند
[ترجمه گوگل]صاحبخانه ها پس از آن سفارش دادند که کشاورزان خود را به زمین بیاورند و به طور همزمان اجاره را افزایش دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Linda Chavez-Thompson, a union leader born of sharecropper parents, became the first person of color elected to the executive office.
[ترجمه ترگمان]لیندا چاوز - تامسون، رهبر اتحادیه از والدین sharecropper، اولین فردی شد که به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شد
[ترجمه گوگل]لیندا چاوز تامپسون، رهبر اتحادیه متولد پدر و مادر خانواده، اولین فرد رنگ انتخاب شده به دفتر اجرایی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The US could end up with a "sharecropper economy," where Americans largely work for foreign-owned firms.
[ترجمه ترگمان]آمریکا می‌تواند با یک \"اقتصاد sharecropper\" به پایان برسد که در آن آمریکایی‌ها به طور گسترده برای شرکت‌های خارجی کار می‌کنند
[ترجمه گوگل]ایالات متحده می تواند با یک 'اقتصاد متعارف'، که آمریکایی ها عمدتا برای شرکت های خارجی کار می کنند، به پایان برسد
[ترجمه شما] ...

مترادف sharecropper

زارع (اسم)
tiller , planter , nurseryman , farmhand , sharecropper
مستاجر (اسم)
renter , occupant , lodger , sharecropper , tenant , leaseholder , roomer , socager
زارع سهم گیر (اسم)
sharecropper

معنی کلمه sharecropper به انگلیسی

sharecropper
• tenant farmer who pays rent with a share of his crop

sharecropper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
رعیت، برزگر، کشاورزِ مستآجر (کشاورزی که صاحب زمینی که در آن کشاورزی می کند، نیست و بخشی از محصولش را به عنوان اجاره زمین، به صاحب زمین می دهد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sharecropperکلمه : sharecropper
املای فارسی : شرکرپپر
اشتباه تایپی : ساشقثزقخححثق
عکس sharecropper : در گوگل

آیا معنی sharecropper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )